Průzkum spokojenosti uživatelů Městské knihovny v Brumově-Bylnici 2020

Dobrý den, věnujte, prosím, několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1 Jak často navštěvujete knihovnu?
Povinná odpověď

2 Jak často navštěvujete webovou nebo facebookovou stránku knihovny?
Povinná odpověď

3 Jak vám vyhovuje provozní doba knihovny?
Povinná odpověď

4 Jak jste spokojen/a s následujícími službami knihovny? (1 výborná - 5 nedostatečná)
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
nevím
Výpůjční služby
Přístup k internetu
Kopírovací služby
Meziknihovní výpůjční služba

5 Jak jste spokojen/a s výběrem knih v knihovně?
Povinná odpověď

6 Jak jste spokojen/a s nabídkou fondu knihovny? (1 výborná - 5 nedostatečná)
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
nevím
Beletrie
Odborná literatura
Časopisy

7 Jste spokojen/a s místní dostupností knihovny?
Povinná odpověď

8 Uvítal/a byste bezbariérový vstup do knihovny?
Povinná odpověď

9 Jak hodnotíte celkovou úroveň služeb poskytovaných knihovnou? (1 výborná - 5 nedostatečná)
Povinná odpověď

10 Jste:

11 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

12 Váš věk:
Povinná odpověď

13 Máte jakékoliv připomínky či náměty, které by podle Vás mohly přispět ke zlepšení služeb naší knihovny? Napište je, prosím, zde:
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků