Powered by

Príloha č.1 Eúropska únia a My

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Ďakujeme II.O

Spustiť dotazník