.

Informatiedeling DRR-BT

Geachte collega's,

In verband met mijn opleiding doe ik onderzoek naar:

de informatiedeling m.b.t. minderjarigen tussen het Basisteam Zuidoost Bijlmermeer en de TGO teams.


Zouden jullie alsjeblieft een paar minuten de tijd willen nemen om deze enquête in te vullen.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Cynthia Koch


Beveiligd
1

Hoe beoordeel je de huidige samenwerking?

Kies één of meer antwoorden
2

Waar zou de informatiedeling volgens jou aan moeten voldoen?

3

Welke obstakels ervaar je in de samenwerking ?

Kies één of meer antwoorden
4

Kun je een voorbeeld geven van een situatie waarin de samenwerking goed verliep? Wat maakte deze situatie succesvol?

5

Kun je een voorbeeld geven van een situatie waarin de samenwerking niet goed verliep? Wat waren de knelpunten?

6

In hoeverre voel je je ondersteund door je eigen afdeling in de samenwerking?

Kies één of meer antwoorden
7

Wat zou helpen om de samenwerking (nog meer) te verbeteren?

Kies één of meer antwoorden
8

Hoe zou de informatiedeling geborgd kunnen worden?