Zisťovanie spokojnosti rodinného príslušníka s poskytovanou SS

Dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je zistiť Vašu spokojnosť, prípadne nespokojnosť s poskytovanými službami v našom zariadení. Dotazník je anonymný, získané informácie budú slúžiť pre potreby zariadenia a na účely zvyšovania kvality poskytovaných služieb. S ponúknutých možností prosím vyberte jednu, ktorá najlepšie vystihuje Váš názor.

Mgr. Miroslava Jordánová - vedúca soc. úseku

Spustiť dotazník