Policajný zbor- oprávnenia, fungovanie, organizácia

Dobrý deň milé kolegyne, kolegovia,

venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka, ktorý potrebujem ako študentka VŠEM Bratislava k svojej diplomovej práci.

Spustiť dotazník