DOTAZNÍK - ISRÚ 2014-2020

Dobrý den,

Blíží se závěr rozpočtového období 2007-2013 a MAS Na cestě k prosperitě se, stejně jako ostatní místní akční skupiny v ČR, připravuje na nové programovací období 2014-2020. Jedním z nutných předpokladů pro možnost čerpání finančních prostředků z Evropské unie i v tomto období je zpracování nové Integrované strategie rozvoje území, tedy komplexního dokumentu, který svou obsahovou šíří zahrne a propojí konkrétní kroky k rozvoji daného regionu ve všech adekvátních oblastech a směrech. Věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Vaše odpovědi nám v rámci procesu přípravy strategie velmi pomohou.

Spustit dotazník