Prvá pomoc

Tento dotazník je zameraný na zisťovanie úrovne povedomia o správnom postupe pri poskytovaní prvej pomoci, a preto by sme Vás chceli požiadať o zodpovedanie nasledujúcich otázok. Vyplnenie tohto dotazníka by Vám nemalo zabrať viac ako 10 minút Vášho času a nám tým veľmi pomôžete.

Spustiť dotazník