Miejski Akcelerator Adaptacji do Zmian Klimatu (wniosek grantowy LIFE 2024) - potrzeby urbanistów i architektów

Instytut Rozwoju Miast i Regionów wraz z partnerami przygotowuje wniosek grantowy LIFE (one – pager w załączniku do wiadomości e-mailowej), dlatego też zwracamy się do środowiska urbanistów i architektów z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej zainteresowania współpracą. 


Prosimy o poświęcenie ok. 4 minut na wypełnienie poniższej ankiety.


Rozpocznij ankietę teraz