.

Ankieta obsługi klienta w przedsiębiorstwie Kolporter

Głównym zadaniem ankiety jest zrozumienie Państwa doświadczeń związanych z produktami oraz usługami przedsiębiorstwa Kolporter.

Ma ona na celu poprawę jakości usług i zwiększenie standardów obsługi klienta, tak aby osiągać lepsze doświadczenia dla Państwa klientów. Państwa opinia ma kluczowe znaczenie.

Wszelkie pozyskane informacje będą poufne i zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby badań.  Czas potrzebny do jej wypełnienia nie przekroczy 5 minut.

Zabezpieczony
Ankieta obsługi klienta w przedsiębiorstwie Kolporter
1

Płeć

Wybierz jedną odpowiedź
2

Wiek:

Wybierz jedną odpowiedź
3

Staż pracy

Wybierz jedną odpowiedź
4

Jak ocenia Pan/Pani

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
5

Według Pana/Pani, jak wpływają poniższe aspekty na przyciągnięcie uwagi konsumentów produktem?

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
6

Uważa Pan/Pani, że produkty przedsiębiorstwa Kolporter są dostosowane do wymagań klientów?

Wybierz jedną odpowiedź
7

Jak określi Pan/Pani częstotliwość napotykanych opóźnień związanych z dostawą produktów?

Wybierz jedną odpowiedź
8

Jakie czynniki uważa Pana/Pani za kluczowe przy nieterminowych dostawach?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
9

Jak Pan/Pani ocenia całościowy proces realizacji zamówień w przedsiębiorstwie Kolporter?

10

Jak Pan/Pani ocenia współpracę i przepływ informacji między różnymi działami firmy, które zajmują się procesem realizacji zamówień?

11

Czy posiadanie wysokiego poziomu stanów magazynowych asortymentu ma dla Pana/Pani duże znaczenie?

Wybierz jedną odpowiedź
12

Który z etapów realizacji zamówienia, według Pana/Pani wymaga od personelu największego wkładu pracy?

Wybierz jedną odpowiedź
13

Jak często występuje niezadowolenia klienta odnośnie produktów lub usług?

Wybierz jedną odpowiedź
14

Jak często występują trudności związane z aktualnymi rozwiązaniami logistycznymi dotyczącymi obsługi klienta?

1-bardzo rzadko 5- często
15

Czy sądzi Pan/Pani, że szybkość realizacji zamówień ma istotne znaczenie w obsłudze klienta?

Wybierz jedną odpowiedź
16

Jak ocenia Pana/Pani skuteczność aktualnych rozwiązań, w realizacji efektywnej i szybkiej obsługi klienta?

Wybierz jedną odpowiedź
17

Według Pana/Pani, które aspekty mają największe znaczenie na poziom usług świadczonych przez personel przedsiębiorstwa?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
18

Jakie działania według Pan/Pani dają możliwość poprawy poziomu zadowolenia klientów, względem produktów i usług oferowanych przez Kolporter?

19

Czy według Pana/Pani przedsiębiorstwo Kolporter szybko i skutecznie wprowadza nowe rozwiązania, mające na celu usprawnienie obsługi klienta?

Wybierz jedną odpowiedź