.

IamYu

U heeft deelgenomen aan een pilot omtrent de iamYu app. Het doel van deze enquête is om te onderzoeken of de app U heeft geholpen om meer inzicht krijgen in uw welbevinden en/of het de communicatie tussen U en de pleegzorgwerker heeft veranderd.

Neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Achtergrondvragen
1

Bent U een netwerkpleeggezin of bestandspleeggezin?

Kies één of meer antwoorden
2

Wat is uw geslacht?

Kies één antwoord
3

Wat is uw leeftijd?

Gebruik alleen cijfers
4

Hoe lang bent U al pleegouder?

Kies één antwoord
5

Hoeveel pleegkinderen heeft U momenteel?

Gebruik alleen cijfers
6

Hoe vaak heeft U contact met de pleegzorgwerker?

7

Op welke wijze heeft U contact met de pleegzorgwerker?

Kies één of meer antwoorden
8

Heeft U de pilot afgemaakt of bent U eerder gestopt? Zo ja, waarom bent U eerder gestopt?

Achtergrondvragen
9

Gebruikmaken van de iamYu app kost me veel tijd en energie

Kies één of meer antwoorden
10

De iamYu app is duidelijk en overzichtelijk

Kies één of meer antwoorden
11

Het gebruiken van de iamYu app is helder en gemakkelijk voor mij

Kies één of meer antwoorden
12

Ik beschik over de nodige middelen om de iamYu app te gebruiken (bv: telefoon, internet)

Kies één of meer antwoorden
13

Indien nodig is er gemakkelijk hulp beschikbaar bij problemen met de iamYu app

Kies één of meer antwoorden
14

Ik heb de nodige kennis om gebruik te maken van de iamYu app

Kies één of meer antwoorden
15

Heeft U op de afgesproken momenten de vragen kunnen beantwoorden?

16

16. Heeft U tussentijds naar de (grafische) resultaten van uw antwoorden gekeken?

Kies één antwoord
17

Het gebruikmaken van de iamYu app heeft me meer inzicht gegeven in hoe ik me voel

Kies één antwoord
18

Door gebruik te maken van de iamYu app voel ik me beter ondersteund

Kies één antwoord
19

Door de iamYu app is het contact met de pleegzorgwerker verbeterd

Kies één antwoord
20

20. De iamYu app heeft de (voorbereiding op de) gesprekken met de pleegzorgwerker verbeterd

Kies één antwoord
21

Op welke manier is het contact met de pleegzorgwerker veranderd?

22

Heeft de iamYu app U nog iets anders opgeleverd?

23

Heeft U contact met de pleegzorgwerker opgenomen naar aanleiding van het gebruik van het app/het verkregen inzicht óf heeft de pleegzorgwerker contact met jou opgenomen aan de hand van inzichten?

Kies één antwoord
24

Heeft U interventies kunnen inzetten met de pleegzorgwerker aan de hand van het verkregen inzicht en hiermee crisis kunnen voorkomen?

Kies één antwoord
25

Mensen in mijn omgeving zouden me aanraden om de iamYu app te gebruiken

Kies één antwoord
26

Ik zou andere pleegouders aanraden om gebruik te maken van de iamYu app

Kies één antwoord
27

Ik zou de iamYu app vaker/opnieuw willen gebruiken

Kies één antwoord
28

Kunt U toelichten waarom U de iamYu app wel/niet vaker of opnieuw zou willen gebruiken?

Licht uw antwoord toe
29

Ten slotte, hoeveel sterren zou U de iamYu app willen geven?

Geef een score van 1 tot 5 sterren
Achtergrondvragen

Bedankt voor uw deelname aan deze enquête. U kunt nu op 'Versturen' klikken om de enquête af te ronden.