.

volný čas v Hořovicích

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Kolik ti je let?

Použijte pouze číslice
2

Jsi dívka nebo chlapec?

Vyberte jednu odpověď
3

V jakém kulturním zařízení trávíš nejvíce času?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Na jaký kroužek chodíš?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

V jakém sportovním zařízení trávíš nejvíce času?

Vyberte jednu odpověď
6

Kde nejčastěji trávíš venkovní aktivity?

Vyberte jednu nebo více odpovědí