Bezpečnosť na psychiatrickom oddelení a použitie obmedzovacích prostriedkov

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník