Ankieta na temat korzystania z usług placówek leczniczo-rehabilitacyjnych w polskich uzdrowiskach

Szanowni Państwo, 

Jestem studentką Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie i realizuję pracę dyplomową – magisterską poświęconą zagadnieniu organizacji usług prozdrowotnych na przykładzie wybranego zakładu leczniczo – uzdrowiskowego. 

Chciała bym zaprosić Państwa do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym tej tematyki. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą jedynie do celów naukowych. Proszę o poświęcenie czasu na jej wypełnienie oraz o udzielenie szczerych odpowiedzi na wszystkie pytania.

Rozpocznij ankietę teraz