.

Průzkum spokojenosti zákazníků

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak hodnotíte kvalitu našich produktů/služeb?

Vyberte jednu možnost.
2

Hodnocení na stupnici 1-10

Zadejte hodnocení od 1 do 10.
3

Co byste chtěli, abychom vylepšili?

Zapište své nápady a připomínky.
4

Jaké funkce našich produktů/služeb považujete za nejvíce užitečné?

Vyberte jednu možnost.
5

Jak často využíváte naše produkty/služby?

Vyberte jednu možnost.
6

Doporučili byste naše produkty/služby svým známým?

Ano/Ne.
7

Jaké jsou vaše hlavní důvody pro využívání našich produktů/služeb?

Vyberte všechny odpovídající možnosti.
8

Který aspekt našich produktů/služeb považujete za nejvíce zklamávající?

Vyberte jednu možnost.
9

Jak rychle jste schopni obdržet odpověď od naší zákaznické podpory?

Vyberte jednu možnost.
10

Jak byste zhodnotili uživatelské rozhraní našich produktů/služeb?

Vyberte jednu možnost.