.

Dotazník SRPŠ

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Prosíme vás o zhodnocení akcí (pod záštitou SRPŠ) školního roku 2023/2024

Bodování 1 hvězdička nejméně, 5 max. spokojenost
2

Které akce se vám líbily?

Prosíme, vypište alespoň dvě
3

Které akce se podle vás nepovedly?

Prosíme, vypište
4

Prosíme o případné návrhy, jaké akce byste v MŠ uvítali pro příští školní rok?

Uvítáme jakékoliv tipy a nápady
5

Která akce byla podle vašich dětí nejlepší? Co se nejvíce líbilo dětem?

Popište...
6

Souhlasíte s tím, aby vaše kontaktní údaje byly poskytnuty spolku SRPŠ?

Vyberte jednu z možností