Motivácia ľudí a vnímané obmedzenia týkajúce sa účasti na pohybových aktivitách

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník