konflikty zbrojne

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.

Płeć
Wymagana odpowiedź

2. Wiek
Wymagana odpowiedź

3. Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

4. Miejsce zamieszkania
Wymagana odpowiedź

5. Czy Pan/Pani czuje się bezpiecznie w Polsce?
Wymagana odpowiedź

6. Czy obawia się Pan/Pani wystąpienia konfliktu zbrojnego w Polsce?( Jeśli nie, proszę przejść do pytania 8)
Wymagana odpowiedź

7. Jeśli obawia się Pan/Pani wystąpienia konfliktu zbrojnego w Polsce to ze strony jakiego kraju?

Pozostało 250 znaków

8. Czy Pan/Pani orientuje się w aktualnie toczących się konfliktach zbrojnych?( Jeśli nie, proszę przejść do pytania 12)
Wymagana odpowiedź

9. Jeśli tak, proszę zaznaczyć te konflikty o których Pan/Pani słyszał/słyszała.( można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

10. Czy któryś z wymienionych wyżej konfliktów zagraża Polsce, jeśli tak to który?

Pozostało 250 znaków

11. W jaki sposób dowiedział/ dowiedziała się Pan/ Pani o tych konfliktach? ( można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

12. Czy uważa Pan/Pani, że da się rozwiązać konflikt w sposób dyplomatyczny bez użycia siły?
Wymagana odpowiedź

13. Czy Pana/Pani zdaniem da się rozwiązać konflikt zbrojny bez pomocy międzynarodowej?
Wymagana odpowiedź

14. Czy Polska powinna brać udział w interwencjach pokojowych w krajach ogarniętych wojną?
Wymagana odpowiedź

15. Czy gdyby w Polsce wybuchła wojna zostałby/ zostałaby Pan/ Pani w kraju?
Wymagana odpowiedź

16. Sądzi Pan/ Pani, że Polska jest w stanie się obronić w przypadku wystąpienia konfliktu zbrojnego?
Wymagana odpowiedź

17. Co Pana/Pani zdaniem jest najczęstszą przyczyną występowania wojen?( można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Wymagana odpowiedź

18. Czy uważa Pan/Pani, że media w sposób rzetelny i prawdziwy informują o tym co się dzieje w krajach ogarniętych wojną?
Wymagana odpowiedź