Hodnotenie nového zamestnanca po skúšobnej dobe

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Tento dotazník je anonymný

Spustiť dotazník