.

Socjotechnika jako Narzędzie Pozyskiwania Danych z Systemów Teleinformatycznych

Dear Sir or Madam, please take a few minutes of your time to complete the following questionnaire.

Secured
Socjotechnika jako Narzędzie Pozyskiwania Danych z Systemów Teleinformatycznych

Celem tej ankiety jest zbadanie świadomości, doświadczeń i postaw respondentów wobec socjotechniki jako narzędzia pozyskiwania danych z systemów teleinformatycznych. Ankieta jest anonimowa, a zebrane dane będą wykorzystywane wyłącznie do celów naukowych.

1

1. Wiek:

2

2. Płeć:

3

3. Wykształcenie:

4

4. Zawód / Branża:

5

5. Czy słyszałeś/aś wcześniej o terminie "socjotechnika"?

6

6. Jak oceniasz swoją wiedzę na temat socjotechniki?

7

7. Czy znasz różnicę między socjotechniką a atakami technicznymi na systemy teleinformatyczne?

8

8. Jakie znasz techniki socjotechniki? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

9

9. Czy kiedykolwiek padłeś/aś ofiarą socjotechniki?

10

10. Jeśli tak, to jakie były konsekwencje tego ataku?

11

11. Czy Twoje miejsce pracy/inny podmiot organizuje szkolenia z zakresu rozpoznawania i ochrony przed socjotechniką?

12

12. Jak często aktualizujesz swoje hasła do kont online?

13

13. Czy używasz menedżera haseł do przechowywania swoich haseł?

14

14. Jak często sprawdzasz, czy Twoje dane osobowe nie zostały wykradzione (np. na stronach typu "Have I Been Pwned")?

15

15. Czy uważasz, że jesteś dobrze chroniony/a przed atakami socjotechnicznymi?

16

16. Jakie środki bezpieczeństwa stosujesz, aby chronić swoje dane online? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

17

17. Jak oceniasz skuteczność aktualnych metod ochrony przed socjotechniką?

18

18. Czy uważasz, że świadomość społeczeństwa na temat socjotechniki jest wystarczająca?

19

19. Co według Ciebie można zrobić, aby zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z socjotechniką? (proszę zaznaczyć wszystkie, które uważasz za stosowne)

20

20. Czy masz jakieś dodatkowe uwagi lub sugestie dotyczące ochrony przed socjotechniką? (proszę wpisać poniżej)

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! Twoje odpowiedzi są bardzo ważne dla naszego badania.