.

Veiligheid binnen de afdeling Service

Beste Collega's, 

Vanuit mijn opleiding doe ik binnen de AH onderzoek naar de veiligheid binnen de afdeling service. 

De ideale situatie zou zijn, dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften en zich hier ook aan houden!

Hierdoor zijn er wat vragen opgesteld m.b.t. de veiligheid binnen de afdeling service en jullie kijk/informatie hierop. 

De enquete is anoniem, dus graag het verzoek om dit naar alle waarheid in te vullen. 

Mochten er achteraf nog vragen zijn of dingen die je belangrijk vind om erbij te vermelden, mag je me een email sturen op: Daniquegijsen@hotmail.com 


Alvast bedankt voor het invullen :) 

Groetjes Danique!

Beveiligd
1

Wat is uw leeftijd?

Kies één antwoord
2

Heeft u de e-learning 'veilig werken in de winkel' gemaakt op SAM?

Kies één antwoord
3

Heeft u het gevoel dat u op de hoogte bent van alle veiligheidsmaatregelen binnen de afdeling service?

Kies één antwoord
4

Als u op 'nee' heeft gestemd, wat zijn onderwerpen waar u graag meer over wilt weten?

5

Als u op 'ja' heeft gestemd, zou u behoefte hebben aan een 'opfrisser' van de veiligheidsvoorschriften?

6

Over welke onderwerpen denkt u WEL genoeg informatie te bezitten om juist te kunnen handelen?

Kies één of meer antwoorden
7

Heeft u bij de onderwerpen die u NIET aan heeft gevinkt een idee hoe u het fijn zou vinden om hier informatie over te krijgen? (zoals een poster, het maken/lezen van modules of een voorlichtingsavond etc.)

8

Heeft u weleens de moeite genomen om op SAM de 'werkwijzers' te lezen voor extra informatie?

Kies één antwoord
9

Wat zou voor u een drijfveer zijn (iets nuttigs/leuks) om geïnteresseerd te zijn in extra informatie over de veiligheidsvoorschriften?

10

Wat is/zijn voor u onderdelen waar u echt graag nog extra informatie over zou willen krijgen?

Kies één of meer antwoorden
11

Heeft u zelf nog informatie/wensen die u zou willen delen m.b.t. de veiligheidsvoorschriften?