Výzkum postojů obyvatel k dopadům cestovního ruchu v Českém ráji

Dobrý den, tato studie je realizovaná za účelem optimalizace budoucího rozvoje cestovního ruchu a jeho dopadů na kvalitu života obyvatel měst a obcí žijících v Českém ráji. Vaše odpovědi poskytnou konkrétní data umožňující tvorbu kvalitnější veřejné politiky v oblasti cestovního ruchu v Českém ráji. Účast obyvatel na výzkumu je zcela dobrovolná, bez finančního zainteresování zúčastněných osob. V jakémkoliv okamžiku můžete ze své účasti na výzkumu odstoupit. Vaše data budou zpracována anonymně a uchována s plnou ochranou důvěrnosti dle platných zákonů ČR. Vašich odpovědí si velice vážíme! Děkujeme za Váš čas! 

Spustit dotazník teď