.

Být nebo nebýt

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Rajčata nebo papriky

Vyberte jednu odpověď
2

Dort nebo koláč

Vyberte jednu odpověď
3

Amerikano nebo mochikino

Vyberte jednu odpověď
4

Sebe nebo tebe

Vyberte jednu odpověď
5

Kniha nebo film

Vyberte jednu odpověď