Fyzické násilie ako rizikový faktor práce zdravotníckeho záchranára

Dobrý deň,

volám sa Tomáš Strieženec a som študentom 3. ročníka Urgentnej zdravotnej starostlivosti na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity.

Chcel by som Vás poprosiť o vyplnenie dotazníka k mojej bakalárskej práci s názvom „Fyzické násilie ako rizikový faktor práce zdravotníckeho záchranára“. Dotazník je určený pre zdravotníckych záchranárov, vodičov záchrannej zdravotnej služby. Dotazník je anonymný a všetky získané informácie budú použité len na účely spracovania bakalárskej práce.

Ďakujem Vám vopred za Vašu pomoc a trpezlivosť.

S pozdravom

Tomáš Strieženec

Spustiť dotazník