Odesílám Dotazník...

Práce s pojmem HOVOROVÁ ČEŠTINA na základních školách

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

nebo stiskněte Enter

Pohlaví

Škola

Uveďte prosím druh školy, na které vyučujete český jazyk.

50

Uvěďte prosím název učebnice českého jazyka, se kterou (primárně) pracujete.

Vyberte takovou učebnici, ve které jste se setkali s pojmem hovorová čeština (pokud taková je)

500

Setkali jste se ve výuce s pojmem ,,hovorová čeština"?

Do jaké vrstvy českého jazyka řadí pojem hovorová čeština učebnice, se kterou primárně pracujete?

Souhlasíte se zařazením pojmu hovorová čeština do vrstvy, kterou uvádí učebnice?

Pozn.: učebnice, které používáte ve výuce ČJ

Jak hodnotíte rozsah tematiky spisovnosti v učebnicích ČJ, které používáte?

Zde uveďte Váš subjektivní názor.

50

Do jaké vrstvy českého jazyka jste hovorovou češtinu ve třídě řadili?

Pokud jste se s tímto pojmem nesetkali, označte prosím možnost ,,s tímto pojmem jsem se nesetkal/a"

50

Souhlasíte s příklady hovorových slov, které uvadí učebnice ČJ?

Děkujeme za vyplnění dotazníku.

Udělejte si svůj vlastní. Snadno a zcela zdarma!

Pro snadný start využijte více než hotových 100 vzorů
Vytvořte si dotazník, který funguje i na mobilech
Získejte rychle cenné odpovědi na různé otázky
Vytvořit dotazník

Copyright © ‎2012-2017 Survio. 2012 - 2018 Survio. Všechna práva vyhrazena.