.

Znaczenie jakości usług oferowanych w hotelach

Szanowni Państwo!

Studiuję na kierunku Turystyka i Rekreacja o specjalności: zarządzanie biznesem turystycznym na Uniwersytecie WSB Merito w Warszawie i na potrzeby mojej pracy licencjackiej przeprowadzam badanie ankietowe na temat znaczenia jakości usług oferowanych w hotelach.

W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z prośbą o uzupełnienie poniższej ankiety, która jest anonimowa, a jej wyniki będą wykorzystane wyłącznie w celach naukowych.


Z góry dziękuję za poświęcony czas.


Zabezpieczony
1

Płeć:

Wybierz jedną odpowiedź
2

Wiek:

Wybierz jedną odpowiedź
3

Wykształcenie:

Wybierz jedną odpowiedź
4

Status zawodowy:

Wybierz jedną odpowiedź
5

Miejsce zamieszkania:

Wybierz jedną odpowiedź
6

Jakie główne oczekiwania i potrzeby powinny być zaspokajane przez obiekty hotelowe?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
7

Z jakiego typu hoteli zazwyczaj Pani/Pan korzysta?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
8

Ilu gwiazdkowy hotel zazwyczaj Pani/Pan wybiera?

Wybierz jedną odpowiedź
9

Czy wysoka jakość oferowanych usług hotelarskich zachęca Panią/Pana do skorzystania z oferty hotelowej i decyduje o wyborze hotelu?

Wybierz jedną odpowiedź
10

Na co w pierwszej kolejności zwraca Pani/Pan uwagę podczas pobytu w hotelu? Co wpływa na Pani/Pana pozytywną ocenę oferty hotelowej?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
11

Jakie według Pani/Pana znaczenie mają określone usługi dodatkowe oferowane przez hotele? Gdzie: 1 – bardzo małe znaczenie, 2 – małe znaczenie 3 – średnie znaczenie 4 – duże znaczenie 5 – bardzo duże znaczenie

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
12

Jakie czynniki wpływają na Pani/Pana poziom zadowolenia z jakości usług oferowanych przez hotele?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
13

Czy w Pani/Pana opinii jakość obsługi hotelowej wpływa na kształtowanie relacji z gościem hotelowym oraz standard usług hotelowych?

Wybierz jedną odpowiedź
14

Jakie aspekty są dla Pani/Pana szczególnie ważne w zakresie obsługi hotelowej oraz wpływają na Pani/Pana ocenę obiektu hotelowego?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
15

Czy zazwyczaj była/był Pani/Pan zadowolona/y z oferowanych usług hotelowych?

Wybierz jedną odpowiedź
16

Jak często wystawia Pani/Pan ocenę/opinię w Internecie (np. na Google lub w social mediach) na temat swojego pobytu w danym hotelu?

Wybierz jedną odpowiedź