.

Antibiotiká

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Užili ste niekedy/Užívate antibiotiká?

2

Na aké ochorenie ste využívali antibiotiká?

Prípadne vaši známi
3

V akej liekovej forme ste užívali antibiotiká?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
4

Stretli ste sa niekedy s nežiadúcim účinkom u antibiotík?

Prípadne aký nežiadúci alebo vedľajší účinok to bol?
5

Užívali ste popri antibiotikách aj probiotiká?

Vyberte jednu odpoveď
6

Na škále od 1 do 5 ako ste boli spokojní s účinkom antibiotík?

1 hviezdička (nebol/a som vôbec spokojný/á), 5 hviezdičiek (bol/a som veľmi spokojný/á)
7

Užívalo niekedy vaše domáce zvieratko antibiotiká?

Vyberte jednu odpoveď
8

Ako často užívate antibiotiká?

Vyberte jednu odpoveď