.

ELO CHARGING

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

1. Váš vek:

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
2

1. Vaše pohlavie:

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
3

3. Ako často používate produkt ELO CHARGING?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
4

4. Ako hodnotíte celkovú spokojnosť s produktom ELO CHARGING? 1 (veľmi nespokojný) až 5 (veľmi spokojný)

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
5

5. Ako hodnotíte kvalitu nabíjania produktu ELO CHARGING? 1 (veľmi nespokojný) až 5 (veľmi spokojný)

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
6

6. Ako hodnotíte bezpečnosť produktu ELO CHARGING? 1 (veľmi nespokojný) až 5 (veľmi spokojný)

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
7

7. Ako hodnotíte dostupnosť a čistotu nabíjacích staníc ELO CHARGING? 1 (veľmi nespokojný) až 5 (veľmi spokojný)

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
8

8. Aké aspekty produktu ELO CHARGING považujete za najdôležitejšie? Otvorená odpoveď:

9

9. Čo by ste navrhli zlepšiť v produkte ELO CHARGING Otvorená odpoveď:

10

10. Ste spokojný s dostupnosťou a intuitívnosťou informačných materiálov (napr. návody, otváracie hodiny)?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
11

11. Odporučili by ste produkt ELO CHARGING iným používateľom elektromobilov?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
12

12. Ak máte ďalšie pripomienky alebo návrhy, prosíme napíšte: