Sběr dat o matričním úkonu "určení otcovství" za rok 2023

Dobrý den,


rádi bychom Vás požádali o vyplnění dotazníku o počtu provedení matričního úkonu určení otcovství k dítěti souhlasným prohlášením rodičů, které Vaše obec či město vykonalo v období 1.1.- 31.12.2023. Získaná data budou základem pro výpočet příspěvku na činnost matričního úřadu, který je součástí příspěvku na výkon státní správy. Nejpozdější termín pro vyplnění dotazníku je 19. dubna 2024. Matriční úřady, které dotazník nevyplní, budou automaticky evidovány s nulovým počtem úkonů. Finanční prostředky jsou vázané na vyplnění dotazníku. Od počtu úkonů se odvíjí výše příspěvku. 


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:


1. Statutární města Brno, Ostrava a Ústí nad Labem vyplní jen jeden dotazník za všechny matriční úřady v rámci svého města.


2. Úkon určení otcovství souhlasným prohlášením si ve svůj prospěch započítá pouze ten matriční úřad, na který se rodiče v dané záležitosti obrátí, tj. tam kde dochází k přijetí formulářů, a nikoliv ten matriční úřad, který provedl zápis narození dítěte do matriční knihy. Matriční úřad si napočítá úkon jen v případě, že jde o identický úřad.


3. Elektronický dotazník spustíte zmačknutím modrého tlačítka SPUSTIT DOTAZNÍK pod tímto úvodním textem. Prosíme o vyplnění všech položek dotazníku (slouží k přesné identifikaci úřadu). Následně zmáčkněte modré tlačítko ODESLAT. Tím budou údaje předány zaměstnancům MV ČR.


4. Údaje vyplňujte výhradně prostřednictvím tohoto online dotazníku. Neodesílejte je do datové schránky ani emailem v tabulce excelu.


Příklady možného zápisu:


1. Dítě je zapsáno v matriční knize narození matričního úřadu v Českém Krumlově, rodiče učiní souhlasné prohlášení na matričním úřadě v Kaplici --> úkon si započítá matriční úřad Kaplice.


2. Dítě je zapsáno v matriční knize narození matričního úřadu v Českém Krumlově, rodiče učiní souhlasné prohlášení na matričním úřadě v Českém Krumlově --> úkon si započítá matriční úřad Český Krumlov.


Metodická poznámka:

V případě souhlasného prohášení určení otcovství u dvojčat se jedná o dva úkony.


Katalog kódů ZUJ po zadaní názvu obce naleznete na https://www.prispevekobce.cz/


spustit dotazník