Turizmus na Kysuciach - dotazník

Dobrý deň, venujte prosím menej ako 2 minúty svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Som
Povinná odpoveď

Váš vek:
Povinná odpoveď

Čo sa vám objaví ako prvé pred očami, keď počujete „KYSUCE“ (1 symbol, 1 prvok, 1 budova, alebo 1 miesto)
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

Aká je najcharakteristickejšia pamiatka, miesto, či cieľ záujmu pre Vás v Bystrickej doline?
Povinná odpoveď

Podľa čoho myslíte, že sa mikroregión a samotná dolina volá Bystrická dolina?
Povinná odpoveď

Ktoré obce by ste zaradili do mikroregiónu Bystrická dolina:
Povinná odpoveď

Ohodnoťte služby v Bystrickej doline ako v škole (len ak ste využili)

Cestné značenie a orientácia
Od výbornej po najhoršiu
Komunikácia s obsluhou, vrátnikom, poskytovateľmi služieb
Od výbornej po najhoršiu
Reštauračné služby a pohostinstvá
Od výbornej po najhoršiu
Viditeľnosť folklórnych prvkov, či pôvodnej architektúry
Od výbornej po najhoršiu

Čo považujete za najhodnotnejšiu pamiatku v Bystrickej doline.
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

Kedy ste navštívili Kysuce a Bystrickú dolinu?
Povinná odpoveď

Ktoré informácie sú pre vás úplnou novinkou a zaslúžili by si lepšiu propagáciu?
Povinná odpoveď

Ak chcete, zanechajte nám Vašu emailovú adresu pre prípad výhry. Podmienky o súťaži nájdete na https://zn.sk

Ostáva 250 znakov