SWOT analýza EVVO na FZŠ dr. Milady Horákové, Olomouc

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. SWOT analýza je efektivní nástroj pro identifikaci silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Cílem analýzy je získat komplexní pohled na aktuální stav EVVO na základní škole a identifikovat oblasti pro zlepšení.

Spustit dotazník teď