Uczestnictwo współczesnych dziadków w procesie wychowania dzieci przedszkolnych.

Szanowni Państwo

Jestem studentką pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, przygotowuje pracę magisterską na temat uczestnictwa dziadków w wychowaniu swoich wnuków. Wszelkie dane uzyskane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. Ankieta jest anonimowa, zawiera pytania zamknięte, które wymagają udzielenia jednej lub kilku odpowiedzi. Za rzetelne wypełnienie kwestionariusza z góry serdecznie dziękuję.Rozpocznij ankietę teraz