Porovnanie strachu zo zvierat medzi študentmi

Milé študentky, milí študenti,

dovoľte, aby som Vás poprosila o vyplnenie dotazníka k mojej diplomovej práci. Moje meno je Bianka Žatková a som študentkou magisterského stupňa štúdia v odbore Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo biológie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zaoberám sa vzťahom študentov vysokých škôl k zvieratám.


Cieľom môjho dotazníka je porovnať výskyt strachu zo zvierat u študentov, ktorí študujú odbory zahŕňajúce biologické disciplíny a študentmi, ktorí študujú odbory, ktoré biologické disciplíny nezahŕňajú. Dotazník je anonymný. Všetky informácie budú použité iba na vedecké účely. V položkách označte jednu odpoveď (ak nie je uvedené inak). Pri otvorených položkách máte priestor na vlastný názor. Vopred Vám ďakujem za spoluprácu. 


Bc. Bianka Žatková


Spustiť dotazník