Dotazník

Ahojte,

sme žiačky SZŠ v Lučenci, tretí ročník, odbor praktická sestra. Máte pred sebou dotazník, ktorý je zameraný na sebapoškodzovanie a psychické problémy, ktoré s takýmto typom správania súvisia. Dotazník je anonymný a dobrovoľný. Získané informácie budú využité ako podklad pre vypracovanie stredoškolskej odbornej činnosti. Na jednotlivé otázky odpovedaj až po dôslednom prečítaní a označ alebo doplň odpoveď, ktorá najlepšie vystihuje Tvoj názor. Za ochotu, spoluprácu a čas vopred ďakujeme.

                                                                                            

           Adriána Iždinská

Simona Barátová 


Spustiť dotazník