VYUŽITÍ TĚLESNÝCH TRESTŮ V RODINĚ JAKO VÝCHOVNÉHO PROSTŘEDKU U ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vážení žáci,

Dovoluji si vás požádat o vyplnění dotazníku na téma : VYUŽITÍ TĚLESNÝCH TRESTŮ V RODINĚ JAKO VÝCHOVNÉHO PROSTŘEDKU U ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Data získaná na základě tohoto výzkumu, využiji ke zpracování mé bakalářské práce na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity. Dotazník je zcela anonymní.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji mnoho štěstí při studiu! Michaela Nečasová, studentka PedF, misa.neci@seznam.cz

Spustit dotazník teď