Zákaznícky prieskum Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

V snahe zlepšiť činnosť Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne a ním poskytované služby, by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie nasledujúceho anonymného dotazníka. Nezaberie Vám viac ako 5 minút. Poskytnuté informácie sú pre nás cenné a prispejú k zlepšeniu našej činnosti a kvality poskytovaných služieb. Ďakujeme

Spustiť dotazník