.

Eval

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

In hoeverre heeft het behandelen van een actueel thema, ook al was het niet per se een Landeskunde-thema, bijgedragen aan de receptieve vaardigheden van de leerlingen?

2

In hoeverre voelde het als een belasting om in de les(sen) Duits bezig te zijn met een PO voor een ander vak?

3

In welke opzichten heeft een samenwerking tussen de secties Duits en geschiedenis het PO betekenisvoller heeft gemaakt voor de leerlingen?

4

Is een vakoverstijgend project iets waar de sectie Duits in de toekomst ook bezig mee wil zijn? Licht je antwoord a.u.b. toe.