Via Juridica tevredenheidsonderzoek

Geachte heer / mevrouw,

FBN Juristen werkt aan een verbeterde versie van de kennisbank Via Juridica. Om inzicht te krijgen in uw wensen als klant en eventuele verbeterpunten, hebben wij een enquête opgezet (+- 5 minuten).

De resultaten van deze enquête kunnen wij meenemen in het vernieuwingstraject van Via Juridica, zodat de kennisbank in de toekomst nog beter aan uw wensen voldoet.

Helpt u ons met uw feedback? Onder de respondenten wordt 3x een tegoed van € 100,- verloot! Wilt u kans maken op dit tegoed, dan kunt u aan het einde van de enquête uw e-mailadres opgeven.

Alvast hartelijk bedankt voor het geven van uw feedback!

FBN Juristen, uitgever van kennisbank Via Juridica

Om een beeld te krijgen van de respondenten volgen er eerst enkele persoonlijke vragen en algemene vragen over Via Juridica.

Wat is uw geslacht?
Vereist antwoord

In welke leeftijdscategorie valt u?
Vereist antwoord

Wat is de omvang van uw kantoor?
Vereist antwoord

Wat is uw functie?
Vereist antwoord

In welk rechtsgebied bent u voornamelijk werkzaam? (meerdere opties mogelijk)
Vereist antwoord

Hoeveel jaar bent u werkzaam in het notariaat?
Vereist antwoord

Hoe vaak gebruikt u Via Juridica?
Vereist antwoord

Gebruikt u Via Juridica door middel van de koppeling met uw softwaresysteem?
Vereist antwoord

Heeft uw kantoor ook een abonnement op de module Wwft in Via Juridica (databank Wwft)?
Vereist antwoord

Maakt u - naast Via Juridica - nog gebruik van een andere databank?
Vereist antwoord

Als u ook gebruik maakt van andere databanken: wat is de toegevoegde waarde van Via Juridica naast andere databanken?

1500 tekens resterend

De volgende vragen gaan over het zoeken naar informatie en de inhoud van Via Juridica.

Waarover zoekt u voornamelijk informatie op in Via Juridica? (meerdere antwoorden mogelijk)
Vereist antwoord

Vindt u dat er voldoende informatie beschikbaar is over de onderwerpen die voor u relevant zijn?
Vereist antwoord

Mist u onderwerpen of kennisdossiers in de databank?

1500 tekens resterend

Op welke manier zoekt u in de databank?
Vereist antwoord

Geef uw mening over de zoekfunctie en gebruikersgemak van Via Juridica
Vereist antwoord

Sterk mee oneens
Oneens
Neutraal
Mee eens
Sterk mee eens
De databank is gebruiksvriendelijk
Ik kan makkelijk de verschillende onderdelen van de databank vinden
De zoekfunctie is gebruiksvriendelijk
Ik kan snel mijn antwoorden vinden door middel van de zoekfunctie
Ik kan mijn zoekopdracht genoeg filteren

Welke soort informatie raadpleegt u het meest? (meerdere antwoorden mogelijk)
Vereist antwoord

Maakt u gebruik van de rekentools in Via Juridica?
Vereist antwoord

Welke rekentools van Via Juridica raadpleegt u?
Vereist antwoord

Indien u heeft deelgenomen aan een cursus van FBN Juristen, maakt u dan gebruik van de cursusdocumenten in Via Juridica?
Vereist antwoord

Heeft u behoefte aan een app van Via Juridica?
Vereist antwoord

Heeft u nog op- of aanmerkingen over Via Juridica?

1500 tekens resterend

Ik neem graag deel aan de verloting van het tegoed van € 100* en geef hierbij mijn e-mailadres** op

250 tekens resterend

* Het cursustegoed van € 100 kan worden ingezet voor het cursusaanbod van FBN Juristen, bij besteding van minimaal € 295. De loting zal op een nader te bepalen tijdstip plaatsvinden.

** Uw e-mailadres zal afzonderlijk van uw antwoorden worden bewaard, uitsluitend gebruikt worden de loting van het cursustegoed en nadien worden verwijderd.

Hartelijk bedankt voor het invullen van de enquête. Uw antwoorden worden meegenomen in het vernieuwingstraject van Via Juridica!

FBN Juristen