Efekty edukacji inkluzyjnej w szkołach podstawowych

Szanowni Państwo,

Przygotowujemy projekt badawczy na temat efektów edukacji włączającej dzieci w wieku szkolnym. Celem projektu jest poznanie korzyści oraz trudności, które występują w edukacji włączającej. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Badanie jest anonimowe, a uzyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do opracowania projektu. Dziękujemy za udział!

Rozpocznij ankietę teraz