Elevenkät måluppfyllelse

Svara genom att kryssa det alternativ som passar bäst. Välj mellan 1 till 5 stjärnor. 

1 = stämmer inte alls

5 = stämmer helt 

Starta en Enkät Nu
Itegritetspolicy | Skapa enkäter gratis | © Survio 2023