Zmena údajov

Milé pretekárky, pretekári,

údaje v tejto databáze musia byť vždy aktuálne a je Vašou povinnosťou si dávať pozor, aby pri Vašich králikoch boli všetky údaje správne.

V prípade, že nájdete nejaký chybný údaj alebo ste boli na pretekoch v zahraničí a potrebujete ku králikovi pridať získané body, prípadne certifikát, alebo došlo k zmene pretekára/majiteľa u králika, ktorý už v databáze je riadne registrovaný, využite prosím tento dotazník a dané údaje nám nahláste.

Pokračujte kliknutím na "Spustiť dotazník".

V prípade, že máte nejakú komplikovanejšiu situáciu alebo potrebujete vymeniť fotografiu, obráťte sa na nás na e-mail: rozhodkyne.kralicihop@gmail.com.

Spustiť dotazník