Beginnende yoga beoefenaar (baseline meting)

Beste yoga beoefenaar,

Bedankt voor de deelname aan dit onderzoek. Met dit onderzoek willen we data collecteren die jou beginsituatie voor yoga beoefening in kaart brengt.

Het is van belang dat alleen mensen dit invullen die minimaal 1 x per week yoga (gaan) beoefenen. Indien men ook andere sporten beoefend en deze vragenlijst wil invullen dan kan dat, als er maar bij benadering 1 of meer keren per week Yoga beoefend wordt. Zo houden we de data "schoon" en daarmee waardevol.

Hoe meer mensen dit invullen des te waardevoller wordt de uitkomst. De data kan gebruikt worden om de meerwaarde en behoefte van yoga in kaart te brengen.

Healthy Yoga heeft ook VERVOLG vragenlijsten ontwikkeld om yoga deelnemers te volgen gedurende hun yoga beoefening, welke de effecten van yoga in kaart brengt op korte dan wel op langere termijn.

Wil je meehelpen om meer respondenten te krijgen uit Nederland en Belgie? Deel dan deze link met je collega yoga beoefenaar of vraag vrienden, familie, docenten of studio's om ook mee te helpen meer data te collecteren.

Alle vragenlijsten vind u onderaan op de website van www.healthyyoga.nl

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Start Survey Now
Privacy Policy | It is easy to create a survey free | © Survio 2024 | Report abuse