.

Co chceš?

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Trávení volného času v Hořovice
1

Jsi kluk nebo holka?

Vyberte jednu odpověď
2

Do jaké věkové kategorie spadáš?

Vyberte jednu odpověď
3

Jaká kulturní zařízení využíváš?

Vyberte jednu odpověď
4

Jaké kroužky navštěvuješ ?

5

Jaké venkovní hřiště navštěvuješ?

Vyberte jednu odpověď
6

Kam v okolí ve volném času chodíš ?

7

Jakým volnočasovým aktivitám se věnuješ ?

8

Pokud se neúčastníte aktivit, co děláte?

9

Jaké kroužky využíváš v Domeček Hořovice ve starém zámku ?

Vyberte jednu odpověď
10

Jaké změny byste měli udělat, když se účastníte aktivit?

Trávení volného času v Hořovice