.

Veiligheid in Apeldoorn

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Hoe veilig voelt u zich in Apeldoorn?

Geef aan hoe veilig u zich over het algemeen voelt in Apeldoorn.
2

Bent u ooit slachtoffer geweest van een misdrijf in Apeldoorn?

Geef aan of u ooit slachtoffer bent geweest van een misdrijf in Apeldoorn.
3

Wat vindt u van het politieoptreden in Apeldoorn?

Geef uw mening over het optreden van de politie in Apeldoorn.
4

Hoe veilig vindt u de openbare ruimtes in Apeldoorn?

Geef aan hoe veilig u de openbare ruimtes in Apeldoorn vindt.
5

Heeft u suggesties om de veiligheid in Apeldoorn te verbeteren?

Geef eventuele suggesties die u heeft om de veiligheidssituatie in Apeldoorn te versterken.
6

Gebruikt u preventieve maatregelen voor uw veiligheid in Apeldoorn?

Geef aan of u preventieve maatregelen neemt om uw veiligheid in Apeldoorn te waarborgen.
7

Wat is uw mening over de verlichting in Apeldoorn in de avonduren?

Geef uw mening over de verlichting in Apeldoorn tijdens de avonduren.
8

Hoe tevreden bent u over de aanpak van overlast in Apeldoorn?

Geef aan hoe tevreden u bent met de aanpak van overlast door de autoriteiten in Apeldoorn.
9

Vindt u dat er genoeg wordt gedaan aan preventie van criminaliteit in Apeldoorn?

Geef uw mening over de preventieve maatregelen tegen criminaliteit in Apeldoorn.
10

Heeft u wel eens onveilige situaties ervaren in het verkeer in Apeldoorn?

Geef aan of u ooit onveilige situaties heeft meegemaakt in het verkeer van Apeldoorn.