Powered by

Dabasi-szőlők-Gyón összekötő kerékpárút

Tisztelt Dabasi Lakosok!


Dabas Város Önkormányzata a TOP Plusz 1.2.1-21 Élhető települések pályázat keretében a Gyónt Dabasi-szőlőkkel összekötő kerékpárút megépítésére kíván pályázatot benyújtani.

Kérjük, hogy szíveskedjen kitölteni a következő kérdőívet, amely a pályázat benyújtásának feltétele.


A válaszokat a tervezett Gyón-Dabasi-szőlők közé tervezettkerékpárút előkészítési folyamata során

fogjuk felhasználni. A felmérés név nélküli, megfelel az adatvédelmi törvény előírásainak, a válaszok

adatkezelője önkormányzatunk lesz.


Személyes adatokat nem gyűjtünk és nem tárolunk. A felmérést Dabas Város Önkormányzata

készítteti azzal a céllal, hogy alaposabban felmérjük a lakosság, az intézmények és a civil szervezetek

igényeit a tervezett kerékpárúttal kapcsolatban.


A kérdőív kitöltése körülbelül 10 percet vesz igénybe.


A kérdőív március 5-ig elérhető, kérjük, hogy kitöltésével segítsék a pályázat előkészítését!

Kérdőív elindítása