Oudertevredenheidsonderzoek voorjaar 2021

Beste ouders/verzorgers,

Iedere twee jaar vragen wij uw mening over onze school. Door het invullen van deze 5-10 minuten durende enquête, helpt u ons de school verder te ontwikkelen.

Alvast dank daarvoor.

Team en MR obs De Jasker

1.Als u de Jasker in drie woorden zou moeten omschrijven. Welke komen dan het eerst in uw gedachte op?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Hoe tevreden bent u over:
Vereist antwoord

Zeer tevreden
tevreden
neutraal
Niet tevreden
Geen mening
Groepsindeling
Schooltijden
Sfeer op school
Sfeer van het gebouw
Sfeer lokalen
Sfeer schoolplein

Welbevinden
Vereist antwoord

Zeer tevreden
Tevreden
Neutraal
Niet tevreden
Geen mening
Mijn kind gaat met plezier naar school
Mijn kind voelt zich veilig op school
Ik laat mijn kind met een goed gevoel achter op school
Ik voel me welkom op school
De regels die de school hanteert zijn duidelijk

4.Wat zou u willen veranderen en/of toelichten aan deze aspecten?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Onderwijs: Hoe tevreden bent u over het onderwijs?
Vereist antwoord

Zeer tevreden
Tevreden
Neutraal
Niet tevreden
Geen mening
In rekenen
In de Nederlandse taal
In de Friese taal
In de Engelse taal
In gymnastiek
In muziek en expressie
In creatieve vakken
In het omgaan met anderen
In het zelfstandig werken/samenwerken
Mijn kind krijgt de zorg/begeleiding die het nodig heeft
Over het afstandsonderwijs tijdens de schoolsluiting

Wat vindt u goed onderwijs?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Mist u vakken?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Wat zou u willen veranderen en/of toelichten aan het onderwijs op school?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Personeel
Vereist antwoord

Zeer tevreden
Tevreden
Neutraal
Niet tevreden
Geen mening
Ik kan altijd bij de leerkracht van mijn kind terecht
Ik kan altijd bij de directeur terecht als ik iets wil bespreken
De leerkracht van mijn kind heeft een luisterend oor voor mij en mijn kind
De directeur en de leerkrachten houden rekening met mijn mening
De leerkrachten grijpen in als er ruzie is

Wat zou u willen veranderen en/of toelichten over deze aspecten?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Communicatie
Vereist antwoord

Zeer tevreden
Tevreden
Neutraal
Niet tevreden
Geen mening
In de 10-minutengesprekkken krijg ik voldoende informatie
Ik word goed op de hoogte gehouden over de vorderingen van mijn kind
Ik ben goed op de hoogte van de activiteiten op school
De nieuwsbrief geeft voldoende informatie
Ik ben tevreden over de website van onze school
De MR geeft mij voldoende informatie over hun activiteiten
De AC geeft mij voldoende informatie over hun activiteiten
Ik ben tevreden over de inhoud van het schoolrapport
Ik ben tevreden met het ouderportaal
Ik ben goed op de hoogte gehouden tijdens de coronaperiode

Wat zou u willen veranderen en/of toelichten aan de communicatie?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Het imago van de school
Vereist antwoord

Ja
Nee
Geen mening
Onze school staat bekend als een goede school
Onze school treedt voldoende naar buiten
Ik spreek thuis positief over de school
Ik zou andere ouders aanraden om voor onze school te kiezen

Heeft nog u tips/adviezen/opmerkingen m.b.t. het imago van de school?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Wij horen graag van u op welke gebieden onze school zou kunnen verbeteren:
Vereist antwoord

250 tekens resterend