Faalangstige leerlingen

Met faalangst wordt bedoelt dat leerlingen geblokkeerd raken door de invloed van angst om goed te presteren, dat het resultaat van de prestatie onder potentiële mogelijkheden ligt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten faalangst: faalangst voor cognitieve taken (leren voor nieuwe stof, proefwerk), faalangst voor sociale taken (omgang met anderen, presenteren) en faalangst voor motorische taken (handvaardigheid, gym). 

Enquête starten