Powered by

Problemy społeczne w środowisku lokalnym - Gmina Michałowice

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Licząc na współpracę, zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorowej.

Rozpocznij ankietę teraz