.

Zkušenosti žáků 2.stupně s nikotinovými sáčky, cigaretami a cigaretami elektronickými. Způsoby jejich získávání

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Máte zkušenost s užíváním nikotinových sáčků?

Vyberte odpověď, která nejlépe popisuje vaši zkušenost s nikotinovými sáčky.
2

Hodnoťte vaši zkušenost s cigaretami na stupnici 1-10.

Hvězdami vyberte vaši jedinečnou zkušenost s cigaretami.
3

Jak často užíváte elektronické cigarety?

Napište krátkou odpověď ohledně používání elektronických cigaret.
4

Máte povědomí o škodlivosti nikotinových sáčků?

Vyberte odpověď, zda máte povědomí o škodlivosti nikotinových sáčků.
5

Jak byste zhodnotili dostupnost cigaret ve vašem okolí?

Vyberte odpověď, která nejlépe popisuje dostupnost cigaret ve vašem okolí.
6

Jaké faktory ovlivňují vaše rozhodnutí kouřit?

Vyberte všechny faktory, které ovlivňují vaše rozhodnutí kouřit.
7

Máte povědomí o možných zdravotních rizicích spojených s užíváním cigaret?

Vyberte odpověď, zda máte povědomí o možných zdravotních rizicích spojených s kouřením cigaret.
8

Jaký je váš názor na státní regulace ohledně prodeje tabákových výrobků?

Napište váš názor ohledně státních regulací prodeje tabákových výrobků.
9

Kde jste se dozvěděli poprvé o elektronických cigaretách?

Napište, jak jste se poprvé dozvěděli o elektronických cigaretách.
10

Jaký je váš postoj k anti-tabákovým kampaním ve vašem okolí?

Vyberte svůj postoj k anti-tabákovým kampaním, které probíhají ve vašem okolí.