UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Depresja wśród młodzieży

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza. Dotyczy on wiedzy nauczycieli na temat depresji wśród uczniów. Proszę, aby wypełniały go nauczyciele, którzy mają lub mieli ucznia z depresją w wieku 13-18 lat. Ankieta jest anonimowa.

Wiek:
Wymagana odpowiedź

Płeć:
Wymagana odpowiedź

Miejsce zamieszkania:
Wymagana odpowiedź

Ile miesięcy/lat pracuje pan/pani w zawodzie nauczyciela?
Wymagana odpowiedź

Czy chorował/chorowała pan/pani lub choruje na depresję?
Wymagana odpowiedź

Czy wśród pana/pani rodziny/znajomych jest osoba, która ma lub miała depresję?
Wymagana odpowiedź

Czy przypuszcza Pan/Pani, że może mieć w klasie ucznia z depresją (lub miał/a Pan/i takie przypuszczenie w przeszłości)?
Wymagana odpowiedź

Jeśli tak, po czym identyfikował/identyfikowała pan/pani, że uczeń miał lub ma depresję?
Wymagana odpowiedź

Czy powiedział/powiedziała pan/pani komuś o tym, że uczeń może mieć depresję?
Wymagana odpowiedź

Czy podjął/podjęła pan/pani działania w związku z depresją u pana/pani ucznia?
Wymagana odpowiedź

Czy podczas studiów miał/miała pan/pani zajęcia dotyczące tego, co to jest depresja, jakie są jej objawy i jakie działania podejmować kiedy wystąpi?
Wymagana odpowiedź

Czy będąc nauczycielem uczestniczył/uczestniczyła pan/pani w kursach, którego tematem przewodnim była depresja?
Wymagana odpowiedź