.

Seminář 27. 6.

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Zadejte Váš email

Napište e-mail ve správném formátu
2

Název obce/města, které zastupujete.

3

Máte nějakého partnera na osvětu? Pokud ano, jakého?

4

Uvítali byste někoho, kdo by naplánoval a koordinoval osvětovou kampaň? Připomínal a posílal příspěvky?

Vyberte jednu odpověď
5

Byli byste ochotni vyzkoušet kyblíky na sběr kuchyňských zbytků?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

Byla by Vaše obec ochotná pořídit edukační sadu kyblíků do školy?

Vyberte jednu odpověď
7

Pokud ANO, do jaké finanční částky?

8

Měli byste zájem o seminář na téma motivačních systémů?

Vyberte jednu odpověď
9

Byli byste ochotni se podepsat pod žádost o doplnění kompostovaného materiálu do míry separace a zaslat tuto žádost na email pana ministra Hladíka?

Vyberte jednu odpověď
10

Byl pro Vás tento seminář přínosný?

Vyberte jednu odpověď
11

Bylo by fér Vaši obci vystavit fakturu za poradenskou činnost v souvislosti s tímto seminářem? Pokud ANO, v jaké finanční výši?